Naziv operacije: DIGITALNA TRANSFORMACIJA V PODJETJU OPTOMOTIVE D.O.O.

Trajanje projekta: 12. 3. 2020 – 5. 11. 2021

Vrednost projekta: 166.667,00 EUR

Sofinanciranje projekta: 100.000,00 EUR

V podjetju Optomotive d.o.o. smo v zadnjih letih, tudi zaradi visoke stopnje rasti naročil in posledično prihodkov, ugotovili, da sta razvoj in proizvodnja v podjetju postala prezahtevna za obvladovanje brez napredne informacijske podpore, posebej jasno pa je to spoznanje v trenutni epidemični situaciji, ki še kar traja. Kupci od nas zahtevajo najvišjo stopnjo fleksibilnosti, kar pomeni prilagajanje proizvodnje kamer in drugih produktov prav vsakemu kupcu, kar v stanju pred zaključkom operacije pomeni velik obseg klasičnega papirnega dela pri pripravi proizvodnih nalogov in planiranju proizvodnje ter daljši reakcijski čas pri managerskih odločitvah ter odnosih s strankami. Hkrati pa kupci želijo vedno več informacij o poteku proizvodnje v čim krajšem času. Posledica to pomeni visoko tveganje za konkurenčnost, pridobivanje in ohranitev poslov ter nastop človeških napak, kar želimo zmanjšati. Ob tem želimo, da so naši proizvodni procesi še bolj fleksibilni, bolj transparentni, bolje dokumentirani in manj izpostavljeni človeškim napakam, predvsem pa odzivnejši, bolje izkoriščeni ter okoljsko in energetsko bolj trajnostni.

V svoje procese želimo vpeljati funkcionalnosti za napredno povezljivost, napredno avtomatizacijo poslovnih procesov, tehnologije oblaka in internet stvari (IoT). Z implementacijo teh ukrepov želimo s pomočjo digitalizacije in principov Industrije 4.0 doseči popoln nadzor nad svojimi poslovnimi procesi, in s tem optimizirati svoje poslovanje (cenovno, energetsko, okoljsko) ter odzivnost na trgu ob trenutnih zahtevnih razmerah, s tem pa pozitivno vplivati tudi na celostno izkušnjo kupca.

V okvirju industrije 4.0 želimo v podjetju Optomotive popolnoma digitalno podprt in nadzorovan proizvodni proces. Digitalizirali bomo vse delovne operacije in postopke v podjetju znotraj novega informacijskega sistema, ki bo beležil vse relevantne metrike upravljavskega procesa, ki jih lahko koristimo za izboljšave, nadgradnje ali nadzor obstoječega sistema dela. S pomočjo zbranih metrik bo podjetje dobilo vpogled v upravljavski in proizvodni proces, lažje pa ga bomo tudi optimizirali, saj nam bo digitalizacija pomagala zaznati šibke člene in ozka grla v proizvodnji in pri upravljanju podjetja. Cilji digitalizacije ob upoštevanju konceptov Industrije 4.0 so vezani na učinkovitejše upravljanje in proizvodnjo ter višjo dodano vrednost na zaposlenega, izboljšano komunikacijo s strankami in interno komunikacijo, optimizirane poslovne in proizvodne procese ter nov digitalni model poslovanja.

Glavni cilji projekta so:

  • digitalna transformacija podjetja Optomotive, d.o.o.,
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podjetju in
  • povišanje dodane vrednosti na zaposlenega.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Slovesni podjetniški sklad
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
EKP sklad